Sørreisa Vask og Søm er et industrielt vaskeri med sømavdeling, salmakerverksted og vedlikeholdsavdeling.


Vaskeriet ble etablert i 1960 av Forsvaret. I 2005 ble vaskeriet privatisert. Forsvaret er fortsatt vår største kunde men vi betjener også en rekke reiselivsbedrifter og industribedrifter.


Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere som sørger for god kvalitet i alle ledd.

Våre vaskeprosesser er designet med tanke på å bevare tekstilenes kvaliteter med minst mulig miljøpåvirkning.
Vi benytter profesjonelle transportører som kan besørge henting og levering for kunder i regionen. Sørreisa Vask og Søm betjener utelukkende bedrifter og offentlige institusjoner som har inngått avtale om leveranse.


Vi legger stor vekt på å ivareta både indre og ytre miljø. Sørreisa Vask og Søm er sertifisert miljøfyrtårn. 

Besøk oss gjerne på Facebook!